5 ( 5 / 5 )
Công Việc Thổi Cát Tại Cơ Sở Thổi Cát 41 rất chuẩn, chất lượng tuyệt hảo
5 ( 5 / 5 )
thật tuyệt hảo, công dụng của thổi cát quá thần kỳ
5 ( 5 / 5 )
Thổi Cát sự kết hợp giữa cát và áp lực phun, bẻ gãy những mãng bám dơ cho ra những sản phẩm như mong muốn